En WikiHjemmeside er din personlige side i en WikiWikiWeb. Her kan du legge ut informasjon om hvordan man kan komme i kontakt med deg, hva som er dine interesser og ferdigheter, osv. Denne hjemmesiden bør betraktes som eiendom av den personen som har laget den, så vennligst vær forsiktig med å redigere andres hjemmesider.

Hvis du selv vil lage en hjemmeside så bør du skrive ordet KlasseHjemmeside på slutten, som vi har gjort på denne siden.


KlasseHjemmeside

WikiHjemmeside (last edited 2009-04-16 08:26:46 by localhost)