VeiVisern er det sentrale stedet til å utforske denne wikien. MoinMoin støtter disse indekseringsmulighetene (IndexingScheme):

På slutten av hver side finner du rutiner for å gå til andre sider med tilknytting til den aktuelle siden:

Dessuten finnes det makroene [[PageList]], [[FullSearch('text')]] og [[TableOfContents]], som gir deg mulighet å generere oversikter over sammenhengende deler av wikien automatisk.

VeiViser (last edited 2009-04-16 08:26:41 by localhost)