StruktureradText är text som använder indrag och enkla symboler för att beskriva dokumentets strukture. För att läsa om nästa generations strukturerad text, se ReStructuredText och here.

En strukturerad sträng består av en sekvens av paragrafer åtsklijda av en eller flera blankrader. Varje stycke har en nivå som är definierad av det minsta indraget i stycket. En stycke är inuti ett annat stycke om det omkringliggande stycker har en lägre indragsnivå.

Speciell symbolik används för att beskriva speciella konstruktioner:

StruktureradText (last edited 2009-04-16 08:26:27 by localhost)